Welk een vriend is onze Jezus

What a friend we have in Jesus is in 1857 geschreven door Joseph Scriven, die in 1819 in Dublin, Ierland werd geboren en op 25-jarige leeftijd emigreerde in Canada. De tekst van het lied was eigenlijk niet voor publicatie bedoeld. Scriven schreef het gedicht in een brief aan zijn zieke moeder in Ierland om haar te troosten. De tekst is op muziek gezet door Charles Converse.

Solozang: Astrid Langeland

Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God kan gaan
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ít al niet brengen
In ít gebed tot onze Heer

Leidt de weg soms door verzoeking
Dat ons hart in ít strijduur beeft
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die verlossing geeft
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij die ons lijden draagt
Jezus biedt ons aan genezing
Hij alleen is ít die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen

En terneergedrukt door zorg

Dieríbre Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze hulp en borg

Als soms vrienden ons verlaten

Gaan wij biddend tot de Heer

In Zijn armen zijn wij veilig

Hij verlaat ons nimmermeer