Tel uw zegeningen

Count your blessings werd geschreven door Johnson Oatman Jr (1856-1926) en Edwin O. Excell (1851-1921). De tekstschrijver, Johnson Oatman, was een Methodisten lekenprediker, die ook een scheepvaartbedrijf had en later nog werkte als administrateur van een verzekeringsmaatschappij in New Jersey. Hij heeft meer dan 5.000 teksten van gospelsongs geschreven.

Solozang: Wim Pols en Hans Steeds

Als op ís levens zee de stormwind om U loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Drukken ís levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal ít harte zingen en de zorgen vliën

Refrein:

Tel uw zegeningen, één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle, noem ze één voor één
En ge ziet Godís liefde dan door alles heen

Als ge ziet op andíren met veel geld en goed
Weet uw Hemelvader geeft u overvloed
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop

Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, engílen luistíren toe
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe

Hans Steeds

Wim Pols